topmenu

Show Meizoen 2014

Swingende start van het seizoen

Heerlijk om met een groep enthousiaste belangstellenden voor de openbare repetitie de kooravond te starten. De dames deden fanatiek mee met de warming-up. Voor de pauze zijn we als koor hard aan de slag geweest met onze conventienummers, maar na de pauze trakteerden we de aanwezigen op een miniconcert. Na afloop heeft een aantal dames zich ingeschreven voor het auditietraject.

Dames, welkom!

, ,

Valley Voices © 2024