topmenu

160104_JokeP_erelid

Wat een vrouw! Joke Puttenstein erelid Valley Voices

Op voordracht van het Bestuur en met unanieme instemming van de leden van Valley Voices is tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering Joke Puttenstein benoemd tot erelid van Valley Voices Vocal Group Ede.

Heel snel na de oprichting van Valley Voices, wat toen nog Gelrian Girls heette, is Joke lid geworden en eigenlijk sinds die tijd heeft ze zich actief voor onze vereniging ingezet. In alle opzichten heeft ze een buitengewoon verdienstelijke bijdrage geleverd aan Valley Voices en daardoor ook aan het Barbershop genre in Nederland. Dat is inmiddels dus al zo’n 33 jaar.

Joke is niet alleen een enthousiast en betrokken koorlid, maar ook actief lid van de choreocommissie (performance team) en ze was initiatiefneemster van de CAC, de nog steeds bestaande commissie voor de voorbereidingen van optredens, lief & leed en goede zorgen binnen het koor.
Of dat nog niet genoeg is, heeft Joke tot twee keer toe het voorzitterschap op zich genomen en dat heeft ze op een wijze ingevuld die aansluit bij haar sociale betrokkenheid bij de vereniging en bij het welzijn van al haar leden. De koorleden, dirigent(en), assistent dirigenten, commissieleden en sectionleaders hebben er altijd op kunnen rekenen dat Joke in het belang van de vereniging en met respect voor een ieder heeft gehandeld.

Last but not least was de familie Puttenstein jaren en jaren zo gastvrij om huis en keuken ter beschikking te stellen voor oefenmomenten en allerlei bijeenkomsten van het koor.

Maandag 4 januari hebben we Joke in het zonnetje gezet en is een oorkonde overhandigd. Het koor heeft – uiteraard – voor haar gezongen, met de toepasselijke tekst: ‘Wat een vrouw!’.

Joke, bedankt en van harte gefeliciteerd namens het hele koor!!

Valley Voices © 2024