topmenu

kerst2020

Op weg naar kerst

Na onze start hebben we een aantal keren kunnen repeteren op onze vertrouwde locatie “De Kei”. Dat deden we volgens de regels, veilig op ruime afstand van elkaar en een aantal leden kiest ervoor om thuis online mee te doen met de repetities. Inmiddels is gebleken dat deze locatie een horecavergunning heeft, zodat de locatie onder het besluit  valt, dat alle horeca locaties moeten sluiten. Om toch te kunnen blijven zingen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe mogelijkheid en die hebben we gevonden. We kunnen op een aantal momenten terecht in de locatie Akoesticum en ook in Cultura kunnen we aan de slag. We kijken vooral naar wat er wel kan en soms betekent dat, dat we op een dinsdag repeteren in plaats van op onze vaste maandag avond. Maar, we houden vol en blijven veilig want, we bereiden ons voor op de kerst.

We realiseren ons terdege dat er dit jaar geen kerstoptredens zullen zijn. Geen “Koren op weg naar Kerst” dit jaar en ook al onze andere locaties waar we vaak mogen zingen, zullen hoogst waarschijnlijk geen kerstvieringen hebben zoals andere jaren. Vandaar dat we ons voorbereiden op een Online Kerst. Deze periode repeteren we hard en daarna zullen we onze songs op video opnemen, zodat we dit online concert kunnen aanbieden aan de locaties waar we anders persoonlijk hadden mogen komen zingen. Daarmee maken we hopelijk onze vaste relaties blij en ook geeft het onszelf veel energie om in deze dubbel donkere dagen te zingen over het licht van kerst.

Valley Voices © 2024