topmenu

Barbershopstijl

Zangpartijen

Valley Voices zingt tegenwoordig diverse stijlen muziek, maar van oudsher in barbershopstijl. Dat is een vorm van 4-stemmig zingen zonder instrumentale begeleiding. De partijen worden Tenor, Lead, Baritone en Bass genoemd. Eén van de kenmerken van Barbershop Harmonie is dat de melodie (de Lead) onder de Tenor partij gezongen wordt. Dit is nog steeds volgens het oude gebruik van de Amerikaanse Hymns, geschreven voor vrouwen en mannen, waarbij de mannentenoren de melodie zongen en de vrouwen de stem erboven.

Een ander kenmerk is de ‘kegelvormige’ sound. Om die reden heeft iedere partij een eigen functie:

Tenor
De Tenor is de hoogste van de vier stemmen en een harmoniestem die boven de melodie uitkomt. De Tenor moet lichter zingen dan de lagere stemmen zonder tekort te doen aan helderheid en brillantie. Haar kwaliteit moet de Lead aanvullen maar niet overschaduwen. Ze zingt meestal in haar bovenste register, de kopstem, maar zij moet ook haar lagere register kunnen gebruiken voor de lagere tonen van haar bereik.

Lead
De Lead is een van de beide middelste stemmen in de barbershop harmonie en zingt (meestal) de melodie. Omdat ze de melodie zingt, moet ze zingen met zeggingskracht en helderheid. Ze is de meest verantwoordelijke voor het overbrengen van de interpretatie, emotie en stembuiging van de song. Afhankelijk van de hoogte van de melodie zingt ze met meer of minder gebruik van haar kopstem of laag register.

Baritone
De Baritone is de andere middenstem. Het is een harmoniserende stem, die boven of onder de melodie kan worden gezongen, afhankelijk van de plaats van de melodie in het arrangement. Hoewel Baritone en Lead in hetzelfde bereik zingen, zijn de zangtechnieken verschillend. Als de Baritone beneden de Lead zingt, gebruikt zij een rijke, volle ‘sound’ die bijdraagt aan de samensmelting van Lead en Bass. Zingt zij echter boven de Lead, dan moet het lichter zijn, vergelijkbaar met de Tenor. De Baritone moet zich dus constant bewust zijn van haar positie in het akkoord en ook flexibel genoeg om haar toon zonodig aan te passen.

Bass
De Bass is de laagste stempartij en levert de harmonische basis. De Bass moet met een zwaardere toonkwaliteit zingen dan de hogere stemmen. Ze zal ook vaak met meer volume zingen. Soms geeft een arrangement aan de Bass een paar noten van de melodie, een frase of zelfs een hele passage. Dan zal de Bass voldoende kleur en helderheid aan haar stem moeten toevoegen om de melodie goed herkenbaar te maken. De Lead zingt dan meer als de Baritone.

Tags: ,

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Valley Voices © 2024